Chính sách hoàn lại tiền

1. Nếu bạn thanh toán bằng phương thức trả tiền mặt khi giao hàng: Bạn sẽ nhận lại tiền bằng chuyển khoản ngân hàng . Sau khi bạn cung cấp đầy đủ thông tin tài khoản ngân hàng và thông tin bạn đã đặt hàng

– chúng tôi sẽ tiến hành hoàn tiền. Thời gian hoàn tiền như sau: Hoàn tiền qua tài khoản ngân hàng: 7-10 ngày làm việc.

– Hoàn tiền trực tiếp đến người mua: Sau khi chúng tôi xác nhận thông tin người mua đã cung cấp là chính xác người mua vui lòng đến tại địa chỉ chúng tôi cung cấp trên website để nhận hoàn tiền hoặc nhân viên của chúng tôi sẽ đem tiền mặt đến địa chỉ do người mua cung cấp để hoàn trả lại.

2. Nếu bạn thanh toán bằng phương thức chuyển khoản ngân hàng: Sau khi bạn cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng của bạn và thông tin đã đặt hàng, chúng tôi sẽ đối chiếu. Nếu chính xác, chúng tôi sẽ tiến hành hoàn tiền trong vòng từ 07 – 10 ngày làm việc.